Go back

LET OP: dit event is helaas voorbij. Alle actuele en aankomende events bij jou in de buurt vind je hier op the go-to.

Kerkdienst in de Schuilhof en/of Rehobothkerk CGKV De Verbinding

Kerkdienst in de Schuilhof en/of Rehobothkerk CGKV De Verbinding

12 Jul 10:00 - 28 Feb 11:30

de Schuilhof en/of Rehobothkerk Hilversum, Dalweg 8a, Hilversum, Nederland

Tickets

Gratis

Kerkdiensten CGKV De Verbinding Hilversum

Naar aanleiding van de verscherpte kabinetsmaatregelen die maandag 14 december zijn afgekondigd, heeft de kerkenraad zich bezonnen op de effecten die deze richtlijnen voor onze activiteiten hebben. Daarbij hebben wij het volgende besloten:

1. De kerkdiensten worden de komende weken vanuit één locatie online gehouden;

2. Cathechisaties gaan na de kerstvakantie online door; We volgen hierbij de richtlijnen voor het onderwijs.

3. De komende weken zijn onze kerkgebouwen voor alle bijeenkomsten en vergaderingen gesloten;

Het kabinet roept op om zoveel mogelijk thuis te blijven om het aantal besmettingen terug te dringen en sluit veel locaties. Kerkdiensten zijn in principe mogelijk, maar met extra restricties met betrekking tot het aantal aanwezigen, muzikanten en dergelijke.

Omdat we juist in deze bijzondere tijd van het jaar hechten aan mooie diensten, kiest de kerkenraad ervoor om de diensten uitsluitend online uit te zenden. Zo kunnen we wél volop ruimte geven aan de muzikanten en andere medewerkers en de prediking op de mensen thuis te richten, in plaats van het scenario om met beperkt of geen muziek (aantallen vocalisten, afstand tot de bezoekers) en een zeer klein aantal bezoekers te werken die niets mogen.

We begrijpen goed dat dit besluit teleurstellend kan zijn, zeker ook omdat er zoveel plannen gemaakt zijn die nu niet live door kunnen gaan. Daarom vragen we, in deze tijd die heen en weer beweegt tussen ‘verwachting’ en teleurstelling, te bidden voor elkaar en de wereld: 2 Timothius 1:7: God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing.