Go back

LET OP: dit event is helaas voorbij. Alle actuele en aankomende events bij jou in de buurt vind je hier op the go-to.

Makathon Smart Solutions voor Zorg en Welzijn editie 2021!

Makathon Smart Solutions voor Zorg en Welzijn editie 2021!

19 May 09:00 - 21 May 18:00

Hartekamp Groep en omgeving, Herenweg 5, Heemstede, Nederland

Tickets

Gratis

Vita, betekent leven. Vitaliteit is levenskracht en gaat over energie en de fysieke en mentale gesteldheid die een persoon of groep ervaart.

Vita, betekent leven. Vitaliteit is levenskracht en gaat over energie en de fysieke en mentale gesteldheid die een persoon of groep ervaart. Onderstaande elementen zijn passend bij het thema ‘Vitaliteit’:

• Eigen regie, het leiden van een autonoom leven;

• Positief denken;

• Alert op beweeg- en voedingspatroon;

• Balans tussen inspanning een ontspanning.

Wanneer de fysieke en mentale factoren bij een persoon in balans zijn zal dit leiden tot een hoge mate van energie, veerkracht en levenslust. Een vitale omgeving creëren we samen(o.a. gemeente, onderwijs, zorg, welzijn)! Bij een gezonde en veilige leefomgeving kan je denken aan een omgeving die:

• schoon, gezond (rookvrij) en veilig (Safe Streets) is;

• uitnodigt tot bewegen (beweegpleinen), spelen en sporten;

• fietsen, wandelen en OV openbaar vervoer -gebruik stimuleert en zorgt voor goede bereikbaarheid;

• er voor zorgt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten (initiatieven als ‘jong ontmoet oud’);

• rekening houdt met de behoeften van alle bevolkingsgroepen;

• sociale zekerheid biedt in de breedste zin des woords;

• een goede milieukwaliteit heeft;

• inzet op duurzaamheid;

• aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimtes heeft;

• een gevarieerd aanbod aan voorzieningen (scholen, winkels, cultuur, bedrijven, openbaar vervoersvoorzieningen, sport) heeft .

Welke technologische oplossingen kunnen wij bedenken voor een optimale vitale omgeving voor iedereen?